ژ 1-3

در جلسه ۱۲۸۵ شورای پول و اعتبار، به‌ ریاست عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از وام مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان تصویب شد.

ژ 1-4

با مطرح شدن این موضوع یکی از پرسش های اصلی زوجین این خواهد بود که شرایط دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیونی زوجین به چه صورتی است. به طور کلی می توان گفت که متقاضیان دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیونی زوجین نباید که حتما خانه اولی باشند.

ژ 1-5

اگر چه بازارمسکن در ماه های انتهایی سال گذشته شاهد شوکی جدی بود و با افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت ها و کاهش ۷۵ درصدی میزان معاملات مواجه شد، اما بنا به گفته بسیاری از کارشناسان قیمت مسکن ۱۵ برابر درآمد سالانه خانوار رسیده است.