وام مسکن زوجین

به طور کلی منابع حاکی از آن هستند که « در جلسه ۱۲۸۵ شورای پول و اعتبار، به‌ ریاست عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران (زوجین) به ۲۰۰ میلیون تومان تصویب شد. هم چنین سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) از محل منابع داخلی بانک ها توسط بانک مسکن و بانک ‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.» با توجه به این موضوع زوج هایی که متقاضی دریافت این وام هستند باید ۴۸۰ برگ اوراق حق تقدم مسکن را خریداری نمایند.اگر بخواهیم در رابطه با این باز پرداخت اقساط وام مسکن ۲۴۰ میلیونی زوجین دقیق تر توضیح دهیم باید بگوییم در منابع مرتبط گفته می شود که « میزان سود وام ۲۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در روش پرداخت ساده ۱۲ ساله حدود ۲۸۹ میلیون تومان است. میزان اقساط ماهانه این وام حدود ۳.۴ میلیون تومان است که با احتساب اقساط ماهانه وام تعمیر (یک میلیون و پانزده هزار تومان برای دوره ۵ ساله) به حدود ۴.۴ میلیون افزایش خواهد یافت. سود وام تعمیر نیز حدود ۲۱ میلیون تومان در روش ساده است.در روش پلکانی بازپرداخت وام متقاضیان در سال دوازدهم حدود ۳۲۰ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. در سال اول مبلغ قسط ماهانه سه میلیون و ۵۰ هزار تومان، سال دوم ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سال سوم، ‌سه میلیون و ۲۵۳ هزار تومان، سال چهارم سه میلیون و ۳۳۲ هزار تومان، سال پنجم سه میلیون و ۴۳۲ هزار تومان، سال ششم سه میلیون و ۵۳۵ هزار تومان، سال هفتم سه میلیون و ۶۴۱ هزار تومان، سال هشتم سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان،‌ سال نهم سه میلیون و ۸۶۲ هزار تومان، سال دهم سه میلیون و ۹۸۷ هزار تومان، سال یازدهم چهار میلیون و ۹۸ هزار تومان و قسط ماهانه سال دوازدهم جهار میلیون و ۲۲۱ هزار تومان است.

کل پرداختی متقاضی در ماه دوازدهم سال دوازدهم بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به‌روش پلکانی حدود ۵۲۰ میلیون تومان است. میزان اقساط ماهانه وام تعمیر نیز در سال اول ۹۶۶ هزار تومان و در ماه ۶۰ (سال پنجم) یک میلیون و ۸۷ هزار تومان است. سود این وام نیز ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد، یعنی در مجموع بیش از ۳۴۰ میلیون تومان سود.