ایمیل:

 info@deydeparteman.ir

تلفن:

۰۹۱۲۱۶۷۴۶۹۶
۰۹۱۲۴۶۱۳۹۲۷

دفتر ما

ادرس :کرج مهرویلا خ درختی جنب میدان عطار مجتمع گارنت طبقه سوم واحد ۳۰۲